Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 2)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A, (Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30) ỨNG XỬ HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU

9.6.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A (2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) CHẤP NHẬN VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA ĐỂ SỐNG VUI

cn13

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,37-42 (37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38) Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/6) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19) SỐNG ĐỨC TIN ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

thanh-phero-va-thanh-phaolo

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) (Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80) CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN HÔ CỦA CHÚA NOI GƯƠNG GIO-AN TẨY GIẢ

Young John Baptist with the lamb. Canvas, 154 x 108 cm Inv. 282

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A, LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58) ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

18.6.2017a1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh …

đọc tiếp »