Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 2)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT LỄ LÁ A – KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 – THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54, CON ĐƯỜNG VÀO VINH QUANG QUA THẬP GIÁ

9.4.2017b

  I. HỌC LỜI CHÚA 1A. TIN MỪNG KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 (1) Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con …

đọc tiếp »

Hiệp Sống Tin Mừng, Chúa Nhật 3 Mùa Chay A, Trở Nên Mạch Nước Hằng Sống Cho Tha Nhân (Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42)

19.03.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. …

đọc tiếp »