Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 4)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A (Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35) HÃY SẴN SÀNG THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THA THỨ

17.9.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35 (21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ? (22) Đức Giê-su đáp: …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27) VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THÁNH GIÁ

3.9.2017b

I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 16,21-27 (21) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng đế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày …

đọc tiếp »