Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 4)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11) (Kh7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a) ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI SAU NÀY

WwW.ThanhCaVietNam.OrG/

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11:25-26). 2. CÂU CHUYỆN: 1. NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH Trong …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A (Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40) SỐNG TÌNH MẾN CHÚA VÀ YÊU THA NHÂN

29.10.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 22,34-40 (34) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: (36) “Thưa Thầy, trong sách …

đọc tiếp »