Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 4)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A, LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20) HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY

28.5.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 28,16-20: (16) Mười một Môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Đức Giê-su đến gần, nói …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A, (Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12) ĐỨC GIÊ SU MẶC KHẢI SỰ THẬT VỀ CHÚA CHA

14.05.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 14,1-12 (1) Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A, (Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10) ĐỨC GIÊSU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

7.5.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 10,1-10 (1) “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là …

đọc tiếp »