Trang chủ / THI CA SUY NIỆM

THI CA SUY NIỆM

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật III TN.B

cn3tnb2

CHÚA NHẬT 3 THƯỜN NIÊN (Mc, 1: 14-20) TRỞ VỀ Khởi đầu sứ vụ truyền rao, Kêu mời sám hối, đi vào nội tâm. Ăn năn cải đổi lỗi lầm, Sửa sai cuộc sống, gieo mầm đức tin. Mở lòng tín thác cầu xin, Nước Trời rộng mở, ngước nhìn …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật II TN.B

cn2tccn

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. B (Ga 1, 35-42) Hãy Đến Mà Xem Khởi đầu sứ mệnh trần gian, Dõi theo từng bước, hỏi han tìm về. Gio-an môn đệ cận kề, Rời thầy theo Chúa, lời thề trung kiên. Bước đi theo Chúa nhân hiền, Đến xem tận mắt, …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật Lễ Lá – A

lelaa

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. A (Mt. 21:1-11) CHÚC TỤNG. Thầy trò đến núi Cây Dầu, Giê-ru-sa-lem, đối đầu công khai. Sai hai môn đệ hôm mai, Đến làng trước mặt, quản cai hỏi nhờ. Thầy cần lừa mẹ bây giờ, Dùng xong gởi trả, cậy nhờ tựa nương. Lời xưa …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên, C

cn13tnc

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. C (Luca 9: 51-62) THEO THẦY Ba năm rao giảng Tin Mừng, Thời gian đã mãn, Chúa dừng nơi đây. Lên đường thành Thánh đong đầy, Giê-ru-sa-lém, ngất ngây hương trời. Hành trình muôn nẻo nhiều nơi, Không người đón tiếp, lại khơi hận thù. …

đọc tiếp »