Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A, (Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10) ĐỨC GIÊSU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

7.5.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 10,1-10 (1) “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A, (Cv 2,14.22-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35) ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI

30.04.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 24,13-35 (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (14) Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. (15) …

đọc tiếp »