Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52) KHÔN NGOAN TỪ BỎ CỦA CẢI ĐỜI NÀY LẤY NƯỚC TRỜI ĐỜI SAU

cn17

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13, 44-52 (44) “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (45) Nước …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43) LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

23.7.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13,24-43. (24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A (Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23) HOA TRÁI THỰC HÀNH LỜI CHÚA

cn15a

I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23 (1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người …

đọc tiếp »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV TN (A) 2017 (Mt 13, 1-9) HẠT GIỐNG LỜI CHÚA – MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

cn15

LỜI Chúa ví như “hạt Giống” được gieo vào tâm hồn nhân thế, vì vậy, không phải tâm hồn nào cũng giống tâm hồn nào, có tâm hồn cao thượng, có tâm hồn phi thường, bình thường, thì cũng có những tâm hồn khác thường, dị thường. Nói chung, người …

đọc tiếp »