Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) (Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80) CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN HÔ CỦA CHÚA NOI GƯƠNG GIO-AN TẨY GIẢ

Young John Baptist with the lamb. Canvas, 154 x 108 cm Inv. 282

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A, LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58) ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

18.6.2017a1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN, LỄ CHÚA BA NGÔI A (Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18) SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI

chuabangoi1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 3,16-18 (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Một của Người đến thế gian, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23) THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

4.6.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em …

đọc tiếp »