Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A (Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13) KHÔN NGOAN TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN

cn32tnaa

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 25,1-13 (1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô dại mang …

đọc tiếp »

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ, TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CHO THIÊN CHÚA NGỰ (Ed 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cr 3, 9-11. 16-17; Ga 2, 13-22)

9.11.2017a

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Hôm nay, cùng với Giáo Hội Hội hoàn vũ mừng kính lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô. Thánh lễ này được thiết lập để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho Giáo Hội. Qua việc cung hiến này, ngoài …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A (Mi 1,14b-2,2b.8-10 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12) TRÁNH THÓI GIẢ HÌNH VÀ KIÊU CĂNG CỦA NGƯỜI PHA-RI-SÊU

cn31b

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 23,1-12 (1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy …

đọc tiếp »