Trang chủ / TẬP SAN

TẬP SAN

Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 05 -2017 – Chủ đề “Hoa Dâng Mẹ-Lòng Thương Xót””

biathang5

Kính gởi: Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 05 -2017 – Chủ đề “Hoa Dâng Mẹ-Lòng Thương Xót” để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau, Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc Và mở web muoichodoi.info để cầu nguyện và …

đọc tiếp »

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 07/2016

ducmemancoi

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM Xin kính chuyển: Nội San CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 07/2016 Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho quý vị. …

đọc tiếp »

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 06/2016

dm1_mary03

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM Xin kính chuyển: Nội San CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 06/2016 Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức. Nguyện xin Chúa Giêsu ban bình an cho tất cả …

đọc tiếp »

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 05/2016

dm1_mary04

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM Xin kính chuyển: Nội San CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 05/2016 Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho quý vị. …

đọc tiếp »