Trang chủ / TẬP SAN

TẬP SAN

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 09.2017

hhtm

TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 09/2017 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 09/2017: VAI TRÒ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TRONG LINH ĐẠO HHTM. II. THỰC TẬP NHÂN BẢN TH 09/2017: ẢNH HƯỞNG DÂY TRUYỀN …

đọc tiếp »

Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 05 -2017 – Chủ đề “Hoa Dâng Mẹ-Lòng Thương Xót””

biathang5

Kính gởi: Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 05 -2017 – Chủ đề “Hoa Dâng Mẹ-Lòng Thương Xót” để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau, Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc Và mở web muoichodoi.info để cầu nguyện và …

đọc tiếp »