Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 5)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 15 TNC, (Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37) YÊU THƯƠNG LÀ CỤ THỂ DỪNG LẠI, CÚI XUỐNG VÀ PHỤC VỤ

15c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,25-37 (25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? (26) Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C, (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20) LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ SỐNG CHỨNG NHÂN

14c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín …

đọc tiếp »