Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 5)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

Hiệp Sống Tin Mừng, Chúa Nhật 3 Mùa Chay A, Trở Nên Mạch Nước Hằng Sống Cho Tha Nhân (Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42)

19.03.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. …

đọc tiếp »