Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 5)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A (Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21) TRẢ VỀ CHO CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ CHÚA

22.10.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. LỜI CHÚA: Mt 22,15-21 (15) Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mắc bẫy. (16) Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A – CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 28,16-20) ĐỂ CHU TOÀN SỨ VỤ RA ĐI THÂU NẠP MÔN ĐỆ CHO CHÚA

khanhnhattruyengiao

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 28,16-20 (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. c 18) Đức Giê-su đến gần, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A (Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14) Y PHỤC DỰ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI LÀ LÒNG SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

cn28a2

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 22,1-14 (1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được …

đọc tiếp »

Cuộc sống này có ý nghĩa gì?

ducchafxsang

Người ta lo toan vất vả, chịu bao nhiêu khó nhọc rồi phải chết ? Một câu hỏi hiện sinh của đời người.Trong tuần lễ đầu của tháng 10 có hai người ra đi mà chúng ta phải ngậm ngùi và suy nghĩ. Hai con người sống đời thánh hiến, …

đọc tiếp »