Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 5)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 TN (A) (Mt 16, 13-20) “THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”

27.8.2017a

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Phêrô quả là “mau miệng”, câu nói để đời của ngài là câu “tuyên xưng” Chúa Giêsu là “ĐẤNG KITô – CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG “. Rõ ràng câu nầy là câu “tuyên xưng đức tin“ của Phê-rô, tuyên xưng Thầy …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A (Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20) TRỞ NÊN VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ HỘI THÁNH

27.8.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 16,13-20 (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A (Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.19-32; Mt 15,21-28) CÁC PHẨM CHẤT CỦA MỘT ĐỨC TIN MẠNH

20.8.2017b

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 15,21-28 (21) Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đon. (22) thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52) KHÔN NGOAN TỪ BỎ CỦA CẢI ĐỜI NÀY LẤY NƯỚC TRỜI ĐỜI SAU

cn17

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13, 44-52 (44) “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (45) Nước …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43) LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

23.7.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13,24-43. (24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ …

đọc tiếp »