Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A, LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58) ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

18.6.2017a1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh …

đọc tiếp »