Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 3)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A, (Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a) ỨNG XỬ NHÂN ÁI BAO DUNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA

cn25tna2

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 20,1-16a (1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ …

đọc tiếp »