Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 3)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN, LỄ CHÚA BA NGÔI A (Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18) SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI

chuabangoi1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 3,16-18 (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Một của Người đến thế gian, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23) THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

4.6.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em …

đọc tiếp »

Di Ngôn (Chúa Nhật VII PS.A)

chualentroi6

Bùi Văn Ngợi, Nguyễn Mậu Linh, Phan Thanh Nhiên là ba người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest trong chương trình Everest Việt Nam 2008, Tinh thần Việt hòa cùng thế giới. Đoàn leo có 10 người, gồm 5 người Sherpa hỗ trợ, 3 người Việt …

đọc tiếp »