Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc

Nguyễn Quang Ngọc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A, LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58) ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

18.6.2017a1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh …

đọc tiếp »

Thơ : Đức Mẹ Tà Pao 2017

ducmetapao

Tà-pao linh hiển Mẹ ngự đó Dõi mắt nhìn đoàn con trong cuộc đời Tông đồ Duy Thống đã xa rồi Núi đồi Ta-pao còn nguyên vẹn Vì tình thương Mẹ đã hiển hiện Nước Việt thân yêu, nơi hoang vắng Mẹ đã chở che bao bọc đoàn con Núi …

đọc tiếp »