Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 2)

Nguyễn Quang Ngọc

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ, TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CHO THIÊN CHÚA NGỰ (Ed 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cr 3, 9-11. 16-17; Ga 2, 13-22)

9.11.2017a

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Hôm nay, cùng với Giáo Hội Hội hoàn vũ mừng kính lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô. Thánh lễ này được thiết lập để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho Giáo Hội. Qua việc cung hiến này, ngoài …

đọc tiếp »

Đừng làm gương xấu sống hai mặt

dgh062

Một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính, quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn giáo, là đòi hỏi nơi những người khác các điều cả khi đúng đắn, nhưng họ lại là những người đầu tiên không thực hành chúng. Thái độ này là …

đọc tiếp »