Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 3)

Nguyễn Quang Ngọc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A (Mi 1,14b-2,2b.8-10 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12) TRÁNH THÓI GIẢ HÌNH VÀ KIÊU CĂNG CỦA NGƯỜI PHA-RI-SÊU

cn31b

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 23,1-12 (1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy …

đọc tiếp »