Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 4)

Nguyễn Quang Ngọc

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật II TN.B

cn2tccn

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. B (Ga 1, 35-42) Hãy Đến Mà Xem Khởi đầu sứ mệnh trần gian, Dõi theo từng bước, hỏi han tìm về. Gio-an môn đệ cận kề, Rời thầy theo Chúa, lời thề trung kiên. Bước đi theo Chúa nhân hiền, Đến xem tận mắt, …

đọc tiếp »

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B (1 Sm 3,3b-10.19; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42) CHU TOÀN SỨ MỆNH GIỚI THIỆU CHÚA CHO THA NHÂN

cn2tnb

LM Đan Vinh – Hiệp Hội Thánh Mẫu 1) Tin mừng Gio-an đã thuật lại việc ông An-rê đã giới thiệu em là Si-mon với Đức Giê-su như sau: An-rê là anh của Si-mon Phê-rô, ông đã được thầy là Gio-an Tẩy giả giới thiệu Đức Giê-su với ông. Ông …

đọc tiếp »