Trang chủ / THÔNG BÁO / Thiệp Mời – Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại & Truyền Thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp : Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót Lần Thứ XVII

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

001

Thiệp Mời : Thánh Lễ Đặt Viên Đá, Xây Dựng Nhà Thờ Giáo xứ PLEI JƠDRÂP Giáo Phận Kon Tum