Trang chủ / THI CA SUY NIỆM / Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật 7 Phục Sinh. A (Ga 17:1-11)

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật 7 Phục Sinh. A (Ga 17:1-11)

28.5.2017cCẦU NGUYỆN
Giê-su ngước mắt lên trời,
Nguyện cầu cùng Chúa, dâng lời ngợi khen.
Trần gian thế tục sang hèn,
Hiến thân cứu rỗi, phận hèn thần dân.
Lạy Cha trời đất khoan nhân,
Xin làm vinh hiển, dự phần cõi thiên.
Muôn đời sự sống thần thiêng,
Quyền trên huyết nhục, Chúa Chiên giao hòa.
Cao sang ngự chốn thiên tòa,
Cha ban quyền bính, món quà quí thay.
Chu toàn công việc hăng say,
Danh Cha cả sáng, đời này kiếp sau.
Cha trao mọi sự trước sau,
Chúng con tuân giữ, cùng nhau thi hành.
Truyền rao sự thật phúc lành,
Nguyện cầu thiên phước, nhân danh Chúa Trời.
Chúa Cha hằng có đời đời,
Chúa Con hạ thế, làm người như ta.
Thánh Thần chân lý Ngôi Ba,
Ba Ngôi cực thánh, ngợi ca muôn đời.

Chúa Giêsu đã chu toàn công việc mà Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu xin được vinh hiển nơi Cha. Ba mươi ba năm sống dưới trần gian, Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới. Một sự giao kết giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết về Cha của Ngài. Một người Cha yêu thương và nhân hậu. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con Một của mình để hiến thân đền tội nhân loại.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện tha thiết với Cha của Ngài. Ngài làm tất cả vì Cha và theo ý Cha. Nay mọi sự đã hoàn tất. Lời cầu nguyện chân thành của Chúa Giêsu dậy chúng ta cùng cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện chính là giây liên kết và là sức sống nối liền đưa dẫn chúng ta kết hợp với Chúa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và dậy chúng ta cầu nguyện luôn.

Mẹ Têrêxa Calcutta nói rằng cầu nguyện phát sinh niềm tin. Niềm tin phát sinh tình yêu và tình yêu dẫn đến việc phục vụ tha nhân và người nghèo khổ. Cầu nguyện chính là linh hồn của người Công Giáo. Nếu thiếu đời sống cầu nguyện, chúng ta giữ đạo trở thành máy móc và hình thức. Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Chúa để thờ lạy, cảm tạ, đền tội và xin ơn phù trợ. Nhiều người đã cắt bớt việc cầu nguyện bằng việc cầu xin. Chỉ cần xin, Chúa ban càng nhiều càng tốt.

Cầu nguyện là thưa truyện với Chúa và phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Truyện kể: Vào một đêm kia, người mẹ gợi ý cho đứa con gái nhỏ cầu xin cho mưa xuống. Cô bé qùy trên giường và chuẩn bị cầu nguyện. Bà mẹ thấy em bé gái do dự cầu nguyện cho mưa. Mẹ hỏi tại sao con không muốn cầu nguyện? Cô bé giải thích cho mẹ nghe. Ban chiều trước khi vào nhà, con còn để hai con búp bê ngoài ghế sau nhà. Nếu mẹ đồng ý ra ngoài mang hai con búp bê vào. Cô bé sẽ cầu nguyện cho mưa.

Lời cầu nguyện đơn sơ với lòng trông cậy và tin tưởng mãnh liệt như thế, làm sao Chúa không nhận lời chứ! Chúa dạy chúng ta cầu nguyện luôn và đừng chán nản. Các tông đồ xưa đã họp nhau kiên tâm cầu nguyện để đón chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Thánh Phaolô viết rằng không ai có thể nói Chúa Giêsu là Chúa, mà không do Thánh Thần.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Nước Chúa được trị đến. Có nhiều người nhận biết danh thánh Chúa và để được kết hợp trong tình yêu của Chúa. Tình yêu sẽ triển nở qua sự hy sinh, thông cảm và tha thứ. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở về nguồn tình yêu đích thực là Thiên Chúa.

THỨ HAI, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 16, 29-33).
CAN ĐẢM
Bây giờ Thầy nói rõ ràng,
Không dùng ẩn dụ, mở đàng thâm sâu,
Chúng con hiểu biết từ đầu,
Lời Thầy thấu hiểu, nhiệm mầu dụ ngôn.
Phụng thờ Thiên Chúa kính tôn,
Từ Cha xuất phát, tinh khôn mọi điều.
Này giờ đã đến sớm chiều,
Các con tản mác, ngã liều chốn đây.
Tông đồ bỏ mặc mình Thầy ,
Một mình đối diện, cả bầy kẻ gian.
Chúa Cha hiện diện thương ban,
Ủi an nâng đỡ, gian nan sá gì.
Bao nhiêu đau khổ đọa trì,
Các con can đảm, khắc ghi lời Thầy,
Ơn trên phụ giúp đong đầy,
Chính Thầy đã thắng, dựng xây Nước Trời.

THỨ BA, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 1-11a).
VINH HIỂN
Giê-su ngước mắt lên trời,
Nguyện cầu cùng Chúa, đôi lời ngợi ca.
Xin làm vinh hiển Con Cha,
Giờ này đã đến, đây là phúc ân.
Con ban sự sống gian trần,
Mọi người nhận biết, triều thần quang vinh.
Thiên Chúa chân thật vô hình,
Đấng Cha sai đến, quang minh rạng ngời.
Chu toàn công việc trần đời,
Chính Cha trao phó, Ngôi Lời độ nhân.
Chúa Con mời gọi canh tân,
Nhiệt thành tuân giữ, xả thân cứu đời.
Chúng con lãnh nhận ơn trời,
Đi làm nhân chứng, ra khơi vẫy vùng.
Nhân danh Thiên Chúa cửu trùng,
Kính tôn vinh hiển, vô cùng cao sang.

THỨ TƯ, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 11b-19).
ĐOÀN KẾT
Nguyện cầu cùng Chúa chí nhân,
Lạy Cha hằng hữu, triều thần thánh nhan.
Xin Cha gìn giữ thương ban,
Chúng con nên một, kết đoàn yêu thương.
Chính Thầy nơi chỗ tựa nương,
Dìu đưa dẫn dắt, bước đường tin yêu.
Thầy về cõi sống huyền siêu,
Chúng con mong ước, thiên triều trời cao.
Nay còn dưới thế truyền rao,
Những điều Thầy dậy, biết bao nhiệm mầu.
Ra làm nhân chứng từ đầu,
Thế gian ghen ghét, khổ sầu bủa vây.
Xua trừ bắt bớ thù gây,
Người đời bách hại, vì Thầy chính danh.
Van xin cầu khấn ơn lành,
Xin Cha thánh hóa, chân thành kính tôn.

THỨ NĂM, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 20-26).
NÊN MỘT
Hết lòng cầu nguyện thâu đêm,
Tâm tình kết hợp, êm đềm bên Cha.
Cầu cho tất cả chúng ta,
Kết tình nên một, ngợi ca Chúa Trời.
Con ban vinh hiển cao vời,
Từ Cha chia sẻ, Ngôi Lời dấu yêu.
Chúng Ta là một huyền siêu,
Cha Con hợp nhất, thiên triều quang vinh.
Chúa Con yêu mến trọn tình,
Như Cha thương mến, hết mình vì Con.
Một lòng tôn kính sắt son,
Yêu thương trung tín, vuông tròn chữ tâm.
Chúng con theo Chúa âm thầm,
Hồn thiêng chiêm ngưỡng, quang lâm rạng ngời,
Lạy Cha công chính cao vời,
Danh Cha cả sáng, muôn đời ngợi khen.

THỨ SÁU, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 21, 15-19).
YÊU MẾN
Si-mon con mến Thầy không?
Thưa Thầy, con mến, chưa thông trả lời.
Ba lần câu hỏi gọi mời,
Phê-rô bối rối, dậy khơi trong lòng.
Thưa rằng yêu mến tinh trong,
Thầy trao chăm sóc, trong vòng đàn chiên,
Chiên con chiên mẹ gắn liền,
Chăm nom săn sóc, mọi miền Thầy trao.
Chu toàn sứ mệnh truyền rao,
Đứng đầu Hội Thánh, gian lao khôn lường.
Đáp tình gắn bó yêu thương,
Vai mang thánh giá, theo đường Chúa đi.
Dù cho gian khó ngại chi,
Thập hình chịu chết, cũng vì tình yêu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu,
Vòng hoa vinh thắng, thiên triều ánh quang.

THỨ BẢY, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 21, 20-25).
CHỨNG NHÂN
Gio-an môn đệ theo sau,
Phê-rô quay lại, nhìn nhau tò mò.
Tâm hồn bối rối lắng lo,
Thưa Thầy ai sẽ so đo nộp Thầy.
Tông đồ môn đệ quanh đây,
Mỗi người một hướng, dựng xây Nước Trời.
Gio-an theo Chúa trọn đời,
Tuổi già thánh đức, rạng ngời tín trung.
Cả đời nhân chứng oai hùng,
Tin Mừng rao giảng, khắp vùng nhân gian.
Khắc ghi lời Chúa trao ban,
Rao truyền chân lý, tràn lan mọi miền.
Yêu thương vững chí trung kiên,
Thưởng công vinh phúc, triều thiên Nước Trời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Tuôn tràn ân sủng, cho người dấu yêu.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb2

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật III TN.B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜN NIÊN (Mc, 1: 14-20) TRỞ VỀ Khởi đầu sứ vụ truyền …