Trang chủ / THI CA SUY NIỆM / Thi Ca Suy Niệm, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – A

Thi Ca Suy Niệm, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – A

4.6.2027aTHẦN CHÂN LÝ.
Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, tìm nguồn ủi an.
Giê-su xuất hiện sẻ san,
Bình an chúc phúc, Chúa ban ơn lành.
Bàn tay thương tích vết hằn,
Cạnh sườn đâm thủng, dưới vành ngực yêu.
Vui mừng thị kiến mọi điều,
Chết đi sống lại, cao siêu diệu vời.
Thổi hơi nhận lấy lộc trời,
Thánh Thần chân lý, rạng khơi dạt dào.
Bảy ơn nguồn suối ngọt ngào,
Các con tha tội, cao rao tình Người.
Hy sinh chịu chết cứu đời,
Yêu thương tha thứ, cho người trần gian.
Công đầu phúc đức Chúa ban,
Khổ thân chuộc tội, xóa tan hận thù.
Các con cầm tội đền bù,
Tội kia cầm lại, tỉnh tu sửa mình.
Cầu xin ân sủng Thánh Linh,
Soi lòng mở trí, thanh minh tâm hồn.

Henry Maning, một mục sư Anh Giáo, rất nổi tiếng về việc giảng thuyết và viết sách. Một ngày nọ có người bạn thân đến thăm và bình luận về các tác phẩm của mục sư. Ông bạn khen rằng các tác phẩm rất hay, nhưng không có dòng nào nói về Chúa Thánh Thần. Người bạn nghĩ đây là một thiếu xót lớn. Henry để tâm suy nghĩ lời của bạn trong hai năm tiếp theo. Rồi Henry miệt mài học hỏi về Chúa Thánh Thần. Ông đã khám phá ra ánh sáng chân lý.
Henry đã trở về với Giáo Hội Công Giáo, chịu chức linh mục và rồi sau trở thành Tổng Giám Mục Westminster, Anh Quốc. Tiếp sau ngài trở thành Hồng Y và tham dự Công Đồng Vatican II.

Chúa Thánh Thần được sai đến trên các Tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Được đầy tràn Thánh Thần, các Tông đồ bắt đầu ra rao giảng làm chứng nhân cho Chúa. Đây là sự khai mở của Giáo Hội đến với muôn dân. Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển Giáo Hội. Thánh Thần ban cho các tông đồ và môn đệ nhiều thứ ân sủng khác nhau. Mỗi ân sủng đều sinh lợi cho đời sống chung của Giáo Hội, người thì nhận ơn nói tiếng lạ, kẻ thì được ơn chữa bệnh, người được ơn làm phép lạ hoặc nói tiên tri. Cùng một Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội với nhiều ân huệ để giúp mang đến lợi ích chung qua mọi thời.

Chúa Thánh Thần tiếp tục thánh hóa và canh tân Giáo Hội. Ngài luôn soi trí mở lòng Giáo Hội để cùng đồng hành với sự phát triển văn minh của nhân loại. Thánh Thần giúp Giáo Hội đi trong sự thật. Chính Ngài là nguồn chân lý. Chúng ta biết rằng chân lý không đến từ quyết định của đám đông, đa số hay dư luận chung, nhưng là do chính Chúa Thánh Thần tác động.

Có nhiều khi chúng ta than van nói rằng sao mà Giáo Hội quá cổ hủ. Không thích ứng với những trào lưu và đòi hỏi của con người thời đại. Giáo Hội qúa ngặt nghèo và khó khăn giải quyết những nhu cầu trong cuộc sống của các tín hữu. Nhiều người đã từ bỏ và chọn con đường dễ dãi hơn.

Hãy tin tưởng rằng Chúa không bỏ chúng ta mồ côi. Thần Chân Lý sẽ hoạt động nơi chúng ta và hướng dẫn chúng con trong sự thật. Chúng ta không sợ lầm lạc trong bóng tối của thế gian. Cầu Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ tìm được sự bình an và chân lý đích thực.

THỨ HAI, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 1-29).
VƯỜN NHO
Vườn nho khổ chủ đã trồng,
Xây rào lập tháp, ra công đúc tường.
Phương xa dự tính lên đường,
Tá điền giao việc, tỏ tường kết giao.
Làm ra sinh lợi công lao,
Đến mùa đầy tớ, xin trao phần lời.
Tá điền đánh đập tơi bời,
Người thì xua đuổi, kẻ thời giết đi.
Con trai thừa tự cùng đi,
Hùa nhau giết chết, sinh nghi chủ nhà.
Tham lam chiếm hữu nghiệp gia,
Chủ vườn nghe biết, không tha người nào.
Thôi đành tiêu diệt chớ sao,
Giao vườn nhóm khác, khai mào dẵm chăm.
Lạ lùng sự việc tối tăm,
Chúa Con giáng thế, cũng nhằm triệt tiêu.

THỨ BA, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 13-17).
NỘP THUẾ
Lập mưu bắt lỗi gây thù,
Mấy người Biệt Phái, mặc dù khôn ngoan.
Khen lao nịnh bợ lo toan,
Gây điều đặt bẫy, đa đoan hại người.
Có nên nộp thuế ở đời,
Thuế nhà thuế chợ, thuế người thuế thân.
Chúa xem đồng bạc hình vân,
Cê-sar ký hiệu, hiện thân chính quyền.
Giê-su khôn khéo lời khuyên,
Người dân đóng thuế, trả quyền Cê-sar.
Cái gì của Chúa cho ta,
Trả về cho Chúa, thật là chí công.
Bầu trời biển cả núi sông,
Cuộc đời sự sống, mênh mông món qùa.
Hồng ân tuôn đổ hương hoa,
Chúa ban phúc lộc, an hòa sống vui.

THỨ TƯ, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 18-27).
SỐNG LẠI
Không tin sống lại ngày sau,
Nhóm người Sa-đốc, thuộc làu Thánh Kinh.
Trích lời dạy bảo trong kinh,
Môi-sen cho phép, kết tình sinh con.
Người anh lấy vợ hiếm con,
Chẳng may anh chết, không con nối dòng,
Sáu em lấy chị ước mong,
Sinh xôi con cái, cùng trong gia đình.
Chẳng may chết hết tuyệt tình.
Đến ngày sống lại, kết tình với ai?
Bảy người cưới vợ bằng vai,
Đáp lời thắc mắc, một mai sống đời.
Không còn cưới gả trên trời,
Thiêng liêng thông sáng, Chúa Trời ban cho.
Thiên thần các thánh ai dò,
Sướng vui hạnh phúc, tự do thiên đàng.

THỨ NĂM, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 28b-34).
YÊU THƯƠNG
Giới răn trọng nhất là chi?
Nhóm người Luật Sĩ, đôi khi hỏi dò.
Thử xem định liệu dở trò,
Giê-su hiểu thấu, thước đo lòng người.
Tinh tường Chúa đáp đôi lời,
Yêu thương Thiên Chúa, cao vời trước tiên.
Giới răn thứ nhất hướng thiên,
Thứ hai yêu mến, tới phiên người phàm.
Hai điều kết hợp phải làm,
Yêu người yêu Chúa, bao hàm tha nhân.
Đôi điều tóm gọn cho cân,
Thực hành đức ái, tinh thần mến yêu.
Yêu thương chia xẻ thật nhiều,
Khả năng tài trí, những điều dễ thương.
Con người cần chỗ tựa nương,
Phụng thờ Thiên Chúa, dẫn đường tha nhân.

THỨ SÁU, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 35-37).
ĐỨC KITÔ
Chúa vào giảng dạy tại đền,
Nhiều người thắc mắc, đến bên hỏi Ngài.
Các người Luật Sĩ so tài,
Tại sao Chúa Cả, thiên sai giáng trần.
Con vua Đavít thần dân,
Thánh Thần soi sáng, thế nhân tội tình.
Lời Thiên Chúa phán hiển linh,
Chúa tôi bên hữu, ngôi đình Chúa Cha.
Tại sao Kinh Thánh nói ra,
Là con Đa-vít, Chúa ta phụng thờ.
Theo dòng Đa-vít nương nhờ,
Giê-su chí thánh, vô bờ cao siêu.
Ngôi Hai Con Chúa huyền siêu,
Giáng sinh dòng dõi, thiên triều hứa ban.
Là con là Chúa bình an,
Hạ thân giáng thế, thiên nhan sáng ngời.

THỨ BẢY, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Mc 12, 38-44).
HÌNH THỨC
Coi chừng mắc bẫy người ta,
Mấy nhà Luật Sĩ, vẽ ra bề ngoài.
Đai lưng áo thụng ra oai,
Công trường chào hỏi, đứng hoài đó đây.
Kinh dài giả bộ tua giây,
Thu gom tài sản, vốn xây làm giầu.
Chúa ngồi quan sát thật lâu,
Có bà góa nọ, lấy đâu mà bù.
Lần mò chỉ có vài xu,
Bỏ vào hòm khấn, thuế thu đền thờ.
Chúa rằng bà lão đơn sơ,
Thật lòng dâng hết, không ngờ rộng tay.
Bà đang túng thiếu hằng ngày,
Hy sinh dâng hiến, tiền này cần chi.
Chúa khen bà góa từ bi,
Chân thành quảng đại, nhất nhì đám đông.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb2

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật III TN.B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜN NIÊN (Mc, 1: 14-20) TRỞ VỀ Khởi đầu sứ vụ truyền …