Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 19)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH : PHÚT LINH THIÊNG BÊN THẬP GIÁ (Mt 26,14 – 27,66 ; Mc 14,1 – 15,47 ; Lc 22,1 – 23, 56 ; Ga 18,1 – 19,42)

9.4.2017

Trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng thập giá tha tội, tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người ta có kể rằng …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT LỄ LÁ A – KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 – THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54, CON ĐƯỜNG VÀO VINH QUANG QUA THẬP GIÁ

9.4.2017b

  I. HỌC LỜI CHÚA 1A. TIN MỪNG KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 (1) Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con …

đọc tiếp »

Hiệp Sống Tin Mừng, Chúa Nhật 3 Mùa Chay A, Trở Nên Mạch Nước Hằng Sống Cho Tha Nhân (Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42)

19.03.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. …

đọc tiếp »