Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 20)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

Chúa Nhật XII Thường Niên C, ĐỨC KITÔ – CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ, (Dcr 12,10-11;13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)

cn12tncc

Ở Roma có ngôi thánh đường nhỏ gần Porta San Sebastiano, gần via Ardeatina thuộc Appian Way, Ngôi thánh đường đó mang tên Quo Vadis Domine trong tiếng Latinh có nghĩa là “Thưa thầy, thầy đi đâu?” gần hang toại đạo Catacombs. Vào tháng 1/2003, khi còn là một chủng …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C, (Dcr 12,10-11;13,1 ; Gl 3,26-29 ; Lc 9,18-24) ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU

cn12c

I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Lc 9,18-24 (18) Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Đám đông nói Thầy là ai ? (19) Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông …

đọc tiếp »

BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ ĐỂ ĐI THEO ĐỨC GIÊSU, (Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm C) (Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)

cn12tnc1

Jos.Vinc. Ngọc Biển Trong đời sống thường ngày, có nhiều tiếng gọi. Có những tiếng gọi xuất phát từ người khác, cũng có những tiếng gọi khởi đi từ chính ta. Khi nghe và gọi người khác như thế, hẳn giữa người lên tiếng và người lắng nghe đều muốn …

đọc tiếp »