Trang chủ / HẠT GIỐNG LỜI CHÚA / 5 Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày 5/2016

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

24.7tnc

SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 489, Chúa Nhật XVII Thường Niên – C, 24.07.2016

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 1-13). Ngày kia, Chúa Giêsu …