Trang chủ / VUI HỌC THÁNH KINH / VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C, Tin Mừng thánh Gioan 16,12-15

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C, Tin Mừng thánh Gioan 16,12-15

chuabangoi7TIN MỪNG
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

12 “I have much more to tell you, but you cannot bear it now.
13 5But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming.
14 He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you.
15 Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.

Tải File VHTK – Lễ Chúa Ba Ngôi – C về máy.

VHTK – LE BA NGOI C

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb3

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B (Mc 1, 14-20)

TIN MỪNG 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao …