Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / Triều Đại Thần Linh – CN III TN.B – (Mc 1, 14 – 20)

Triều Đại Thần Linh – CN III TN.B – (Mc 1, 14 – 20)

cn3tnVương triều Thiên Chúa đã gần bên

Mãn hạn thời gian tội phúc đền

Lịch sử cựu trào u tối lặn

Kỷ nguyên tân hội sáng bừng lên

Ăn năn, trông cậy lời thiêng phán

Sám hối, tin yêu lệnh thánh truyền

Biến đổi tâm hồn ơn thánh hóa

Tin Mừng Cứu Độ rạng bình yên.

Hạt Nắng

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …