Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / Thơ : Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn, Thiên Chúa Là Tình Yêu

Thơ : Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn, Thiên Chúa Là Tình Yêu

cacdanglinhhon1Thánh là những phàm nhân được nhận lãnh Thiên Quốc , vì vậy các thánh không cần chúng ta cầu nguyện, ngược lại, chúng ta cần các thánh cầu bàu cho chúng ta.
Các đẳng linh hồn là những phàm nhân chưa được nhận lãnh Thiên Quốc, vì vậy, các đẳng linh hồn rất cần chúng ta cầu nguyện cho họ trong chốn luyện hình.
Vâng, hai thành phần trên, mặc nhiên là những thành phần không còn trong thân xác như chúng ta. Đồng thời cũng chờ ngày ”xác loài người ngày sau sống lại”. Để có một cuộc sống vĩnh hằng bên Đấng Hằng Hữu.
Như vậy, người còn sống trên trần gian , rồi chắc chắn sẽ đi một trong hai “con đường đó”, rồi sẽ đến bên ĐẤNG HẰNG HỮU. Điều chắn chắn, con đường được nhận lãnh triều thiên Thiên Quốc như các thánh là không dễ, nên đó là thiểu số. Vậy, còn lại là số đông, trong đó có chúng ta.
Vậy Giáo Hội là Mẹ chúng ta giáo huấn cho chúng ta biết, Gíao Hội có ba thành phần:
– Một là : Giáo Hội khải hoàn. (chiến thắng, vinh quang)
– Hai là : Gíao Hội khổ luyện ( đau khô, đền tội hết thì giờ chiến đấu, hết tự do)
– Ba là : Giáo Hội : Lập công ( hy sinh, đền tội còn thì giờ chiến đấu, còn tự do)
Như vậy, Giáo Hội Công giáo là một Mầu Nhiệm Hiệp Thông. Theo đó, công lao của các thánh, chúng ta được thông phần, ngược lại, việc hy sinh lập công của chúng ta qua các việc lành phúc đức, Thánh lễ và Chuỗi Mân Côi và những sự hy của chúng ta kết hợp cùng Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu khi cầu nguyện cho các linh hồn, thì họ sẽ được ân thưởng. Theo đó, việc cầu nguyện cho các linh hồn là một việc lành thánh, nên Giáo Hội dành ra một tháng “CẦU HỒN “ là vậy.
Tháng các linh hồn mười một
Mùng hai là ngày các đẳng chớ quên
Cầu cho cha mẹ, người trên
Ông bà, cô bác lênh đênh luyện hình
Ai ơi, xin chớ vô tình !
Tháng năm còn sống mà quên nguyện cầu
Lập công, đền tội chưa sâu
Đến giờ Chúa gọi “âu sầu” khóc than
Sự nghiệp tiền của giàu sang
Sẽ bỏ lại hết, chẳng mang được gì
Chỉ mang một thứ ”biết đi”
Đó là “Bác Ái” khó gì làm đâu!
Nhưng, khốn nỗi chẳng mấy ai
Thực thi điều ấy để làm “sản gia”
Bây giờ “lửa nóng” sém da
Xuýt xoa, xoa xuýt, ôi! Cha nóng rần
Bạc tiền, cơm áo quà thân
Không giúp kẻ khó, cứ vun vào mình
Bây giờ tội cứ đinh ninh
Đền chưa đủ tốt, thực tình khó ra
Biết rằng, Chúa sẽ thứ tha
Vì Ngài chính là :Thiên Chúa Tình Yêu
Mầu Nhiệm hiệp thông cao siêu
Chính điều hồng phúc tình yêu bởi Ngài
Các thánh cũng ở trong Ngài
Tình Yêu chan chứa không sai chút nào
Ngay trong luyện tội hôm nay
Cũng tình yêu Chúa mỗi ngày chớ quên
Thành phần còn gọi ” thế nhân ”
Cũng bởi Tình Chúa muôn lần cao siêu
Ôi, Lửa Thánh Thần cháy muôn chiều
Ngài luôn tắm gội “phì nhiêu” linh hồn
Ôi, Lạy Thiên Chúa, Đấng vĩnh tồn
Xin thương ban xuống muôn hồn người ta
Tắm gội sạch hết nhuốc nha
Trở nên trinh trắng Lòng Cha đợi chờ
Ôm vào lòng, ẵm như con thơ
Nâng niu như trứng , đó là : “XÓT THƯƠNG”
Thiên Chúa chính Là Tình Thương
Tha muôn tội lỗi như gương trong lành
Nên trắng như tuyết, sạch như tranh
Chính là Thiên Chúa lòng lành vô biên./. Amen

(xin cầu cho LH Giuse)
02/11/2016
P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …