Trang chủ / THÔNG BÁO / Thiệp Mời : Thánh Lễ Đặt Viên Đá, Xây Dựng Nhà Thờ Giáo xứ PLEI JƠDRÂP Giáo Phận Kon Tum

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

21727998_1536815056379959_7470402062986263926_n

Thông Báo : Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn