Trang chủ / TẬP SAN / Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 07/2016

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 07/2016

ducmemancoiKINH MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Xin kính chuyển:
Nội San CỨ LÀM THEO
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
SỐ THÁNG 07/2016
Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức.
Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho quý vị.
Tu viện thánh Martin, ngày 24/06/2016
Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.


+
Ave Maria.

Tổng Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Địa chỉ liên lạc
KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Tu viện thánh Martin
1/4 Kp.10 – Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com, hoimancoi.net@gmail.com;
điện thoại di động: 0988560042

http://kinhmancoi.net; http://hoimancoi.net/

* ** *** ** *
HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI
(Sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi
Xin Cầu Cho Chúng Con

Tải File PDF Nội San Kinh Mân Côi Tháng 06/2016 tại dưới:

THANG 7.2016

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

thang3

Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 03 -2017 – Chủ đề “Mùa Chay – Mùa Của Lòng Thương Xót”

Kính gởi: Tập San: “Nhờ Mẹ đến với Chúa” Số tháng 03 -2017 – Chủ …