Trang chủ / SỐNG LỜI CHÚA / “HY SINH VÌ ANH EM” CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM C (29/05/2016), LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

“HY SINH VÌ ANH EM” CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM C (29/05/2016), LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

minhthanhchua6[St 14,18-20; 1 Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Trong đời sống xã hội có những cuộc sống và cái chết khiến người đời phải xót xa, trách móc nhưng cũng có những cuộc sống và cái chết khiến mọi người phải thương tiếc, kính phục. Những cuộc sống và cái chết đáng kính phục nhất vẫn là của những người đã sống và chết vì người khác, nhất là vì những người bé mọn, nghèo hèn. Đứng đầu đội ngũ những người đáng kính phục này phải là Đức Giê-su Na-da-rét mà người Công giáo chúng ta tuyên xưng là Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa!
Mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô là dịp tốt để chúng ta chiêm ngưỡng, bái phục và sống theo gương “hy sinh” của Người.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (St 14,18-20): Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu. 18Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói: “Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Áp-ram! 20Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông! ” Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 11,23-26): Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 23Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận tư nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 26Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 9,11b-17): Mọi người đều ăn và được no nê. 11Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)
3.1.1 Bài đọc 1 (St 14, 18-20) là đoạn Sách Sáng Thế, kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông Áp-ram và ông Men-ki-xê-đê. Ông Áp-ram vừa thắng trận trở về. Ông Men-ki-xê-đê là vua thành Sa-lem và là tư tế của Thiên Chúa. Ông Men-ki-xê-đê chúc phúc cho ông Áp-ram và ông Áp-ram chia chiến lợi phẩm cho ông Men-ki-xê-đê.
Qua câu chuyện mà đoạn Sách St 14,18-20 tường trình lại, chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng được cả ông Áp-ram cả ông Men-ki-xê-đê kính trọng và tôn thờ vì Thiên Chúa đã làm nên cuộc chiến thắng của Áp-ram và binh lính ông. Vì thế mà việc dâng tiến bánh và rượu và lời tạ ơn là việc làm xứng hợp nhất trong hoàn cảnh này. Ông Men-ki-xê-đê, với tư cách là tư tế, đã thực hiện việc ấy thay cho ông Áp-ram và cho toàn dân Ít-ra-en.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Cr 11,23-26) là những lời của Thánh Phao-lô nhắc lại sự kiện Chúa Giê-su đã trao Mình và Máu của Người cho các môn đệ trong bữa ăn tối cuối cùng. Bánh trên bàn ăn đã được Chúa Giê-su “hóa phép” thành Mình Người. Rượu trên bàn ăn đã được Chúa Giê-su “hóa phép” thành Máu Người. Mình và Máu Chúa Giê-su bị nộp và bị đổ ra là để chuộc tội của chúng ta. Đó là điều kỳ diệu của Phép Thánh Thể là Bí Tích của Tình Yêu Dâng Hiến của Thiên Chúa làm người.
 Trong đoạn Thư 1 Cr 11,23-26 trên, chúng ta thấy tình thương và quyền năng vô biên của Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa. Tình thương đã khiến Chúa Giê-su hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại. Quyền năng giúp Chúa Giê-su thực hiện một phép lạ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 9,11b-17) là bài tường thuật của Lu-ca về phép lạ hóa bánh ra nhiều cho những người đến nghe Chúa Giê-su rao giảng về Nước Thiên Chúa. Số người là rất đông, chỉ tính nguyên đàn ông đã có tới trên năm ngàn. Thế mà chỉ có 5 cái bánh và hai con cá!
Qua Bài Phúc Âm Lc 9,11b-17 chúng ta cũng thấy tình thương và quyền năng của Chúa Giê-su. Tình thương, vì Chúa Giê-su không chỉ quan tâm đến nhu cầu tâm linh mà còn lo lắng cho cả nhu cầu ăn uống của đám đông quần chúng. Quyền năng, vì từ năm cái bánh và hai con cá – một lượng lương thực ít ỏi chỉ đủ cho 5-10 người bớt đói bụng – Chúa Giê-su đã làm cho năm ngàn người được ăn uống no nê và còn dư những mười hai thúng bánh cá vụn.
Câu truyện bánh hóa nhiều ở trên chỉ là hình bóng, là sự kiện báo trước về Bí Tích Thánh Thể và Hy Lễ Thập Giá mà Chúa đã thực hiện trong Bữa Ăn Tối Ngày Thứ Năm và trên đồi Gôn-gô-tha Chiều Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trước Lễ Vượt Qua năm 30.
3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong lời này của chính Chúa Giê-su trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy…. Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
4.1 Sống với Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu Cống Hiến, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể trong đó Con Thiên Chúa trở thành lương thực cho người lữ khách trần gian là các Ki-tô hữu.
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Thiết nghĩ thực thi Sứ Điệp của Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su là thực hiện hai điều này:
(1o) Đón nhận Thánh Thể với lòng biết ơn, trân trọng: Chúa Giêsu đã vì YÊU nhân loại mà hiến dâng mạng sống, chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Người muốn chúng ta đón nhận Tình Yêu và Hiến Tế của Người với lòng biết ơn tràn đầy.
(2o) Học và thực hành bài học của Chúa Giê-su Thánh Thể: Chúa Giê-su chẳng những mời gọi chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể để tưởng nhớ đến Tình Yêu Bao La của Người mà còn mời gọi chúng ta bắt chước noi gương Người mà dâng hiến mạng sống mình vì anh em để thể hiện tình yêu thương chúng ta dành cho người xung quanh.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI VÀ CHO HỘI THÁNH
5.1 «Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho càng ngày càng có nhiều người được tham dự Bàn Tiệc Nước Trời mà Chúa Giê-su đã dọn sẵn cho loài người.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.2 «Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em… Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và mọi tín hữu giáo dân của Hội Thánh Chúa, để ai nấy đều hiểu và sống Mầu Nhiệm Thánh Thể!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.3 «Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người siêng năng và cung kính đến rước Thánh Thể!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.4 «Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang khao khát tìm kiếm Nước Thiên Chúa và mong được chữa lành khỏi mọi nỗi bất hạnh, để họ sớm gặp được Chúa Giê-su Ki-tô!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

giakeu

“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!” CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (30/10/2016)

[Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10] I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ Xin được mượn …