Trang chủ / VIDEO / Giáo xứ Fatima Bình Triệu: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13.05.2016)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

561ebb4461b1441392218a87ae638120

Video : Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chia sẻ trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Nghi Thức Tuyên Thệ, Nhận Xứ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, Linh Mục Antôn Hà Văn Minh