Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C, (2 Sm 12,7-10.13 ; Gl 2,16.19-21 ; Lc 7,36-8,3) THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

cn11tncb

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 7,36-8,3 (36) Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. (37) Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang …

đọc tiếp »