Tin Mới

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C

holyspirit6

Kính gửi Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Thầy Chủng Sinh và Quý Vị Tài Liệu Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C. Ga. Thanh Phương. Các bài suy niệm LỄ CHÚA BA NGÔI – Năm C Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 MỤC …

đọc tiếp »

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 06/2016

dm1_mary03

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM Xin kính chuyển: Nội San CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 06/2016 Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức. Nguyện xin Chúa Giêsu ban bình an cho tất cả …

đọc tiếp »

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 05/2016

dm1_mary04

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM Xin kính chuyển: Nội San CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 05/2016 Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho quý vị. …

đọc tiếp »