Tin Mới

Thi Ca Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên. C

24.7tnc

CẦU NGUYỆN Van xin cầu khấn ơn trên, Trời thương ban phước, đáp đền tri ân. Tông đồ học hỏi bao lần, Xin Thầy chỉ dậy, đôi phần khấn van. Nguyện xin chúc tụng thiên nhan, Nước Trời mau đến, tỏa lan cõi bờ. Ý Cha thể hiện mong chờ, …

đọc tiếp »