Trang chủ / VUI HỌC THÁNH KINH / VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN. C, (Tin Mừng thánh Luca 11,1-13)

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN. C, (Tin Mừng thánh Luca 11,1-13)

cn17tnc1TIN MỪNG
“Kinh “Lạy Cha” (Mt 6:9-13 )
1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Triều Đại Cha mau đến,

3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;

4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Người bạn quấy rầy
5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”;7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

Cứ xin thì sẽ được (Mt 7:7-11 )
9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? ”

1 He was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray just as John taught his disciples.”

2 He said to them, “When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come.

3 Give us each day our daily bread 4 and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test.”

5 And he said to them, “Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, ‘Friend, lend me three loaves of bread,6 for a friend of mine has arrived at my house from a journey and I have nothing to offer him,’7 and he says in reply from within, ‘Do not bother me; the door has already been locked and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.’8 I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence.

9 “And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

10 For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

11 What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish?12 Or hand him a scorpion when he asks for an egg?13 If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the holy Spirit to those who ask him?”

TẢI FILE VUI HỌC THÁNH KINH CN17TN.C Ở DƯỚI.

vhtkcn17tnc

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

18.2.2018a

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT 1 MC B, Tin Mừng thánh Marcô 1,12-15

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn …