Trang chủ / VIDEO / Video : Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Thánh Đường Đa Minh – Ba Chuông

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

561ebb4461b1441392218a87ae638120

Video : Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chia sẻ trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Nghi Thức Tuyên Thệ, Nhận Xứ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, Linh Mục Antôn Hà Văn Minh