Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / VẺ ĐẸP TRONG TRẮNG THIÊN THẦN

VẺ ĐẸP TRONG TRẮNG THIÊN THẦN

hoahongVẻ đẹp trong trắng thiên thần
Maria Phạm Thị Oanh
Em như đóa hoa trong nắng sớm
Chợt nở ra rồi vội tắt ngay
Như thông điệp thiên sứ của Chúa Trời
Ngài sai em đến trong trần đời
Trong một thời gian hữu hạn
Em mang một sứ điệp vô hạn
Của Đấng Tạo Thành, của Đấng ban bình an
Qua cách chết thảm, chẳng ai “ham”
Nhưng, nhờ sứ điệp đã làm bừng tỉnh kẻ thủ ác
Có lẽ sứ mạng của em là “ cứu chuộc” kẻ gian tà
Vì , qua cái chết, em sẽ thứ tha
Hắn sẽ được hoàn lương có thể
Và như thế, em là ”thiên sứ” từ trời tái thế !
Để treo gương “tha thứ” như Thầy Giêsu
Đấng trọn đời em đã tôn thờ
Đấng là gương tha thứ muôn thuở
Đấng cứu chuộc em như em hằng tin nhớ
Trong ” Đấng Ấy ” em được đầy ân phúc
Như , Mẹ Người , mà em được mang Danh
Ôi, Đấng chịu đóng đanh, nhưng vô tội
Nhưng chính để cải hối kẻ gian tà
Xin cho em được nhận lãnh điều em hằng tin cậy
Ở nơi Người chính Đấng là GIÊSU !
Không phải một lần , mà mãi mãi thiên thu !
Kính tặng em người nữ tu chưa lời khấn./.

(xin chia sẻ như một lời cầu nguyện cho tang quyến)
20/07/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …