Trang chủ / THƯ NGỎ / Thư Ngỏ : Xin giúp kinh phí xây dựng Nhà Thờ, Nhà Giáo Lý và Nhà Sinh Hoạt cho Đồng bào Dân tộc Giáo xứ Plei Jơdrâp Giáo Phận Kon Tum

About Nguyễn Quang Ngọc