Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông Báo – Giáo Phận Phú Cường : Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

1

Thiệp Mời : Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Ân Vĩnh Khấn