Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông Báo – Giáo Phận Phú Cường, Giáo xứ Tân Khai : Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Nhà Thờ và Kỷ Niệm 10 năm thành lập Giáo xứ (2007-2017)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

2

Thiệp Mời : Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn