Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông Báo – Giáo Phận Phú Cường, Giáo xứ Tân Khai : Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Nhà Thờ và Kỷ Niệm 10 năm thành lập Giáo xứ (2007-2017)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

004

Thông Báo – Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm : Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima, Bế Mạc Tháng 10 Mân Côi, Giờ Chầu Thánh Thể & Hát Về Mẹ Maria với chủ đề: ” Mẹ Là Nữ Vương Thánh Thể”

Thứ Ba Ngày 31/10/2017 (Vào lúc 19h00)