Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông Báo – Giáo Phận Phú Cường, Giáo xứ Tân Khai : Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Nhà Thờ và Kỷ Niệm 10 năm thành lập Giáo xứ (2007-2017)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

21727998_1536815056379959_7470402062986263926_n

Thông Báo : Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn