Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông Báo – Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm Sài Gòn: Mừng Lễ Valentine’s Day với chủ đề: “Yêu Như Chúa Yêu” và Mừng Sinh Nhật Cha Xứ Inhaxiô lần thứ 49

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

001

Thiệp Mời : Thánh Lễ Đặt Viên Đá, Xây Dựng Nhà Thờ Giáo xứ PLEI JƠDRÂP Giáo Phận Kon Tum