Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / Thơ Tin Mừng : Thiên Chúa Không Sở Hữu Đường Lối Của Trần Thế

Thơ Tin Mừng : Thiên Chúa Không Sở Hữu Đường Lối Của Trần Thế

cn22aĐường lối trần thế hư không
Thiên Chúa từ khước “con đường” trần gian
Thánh giá “Con Đường “ Thiên Đàng
Hành trình Cứu Chuộc, Người mang vào đời
Thiên Đàng “ lộ trình” hẳn hoi
Tiến về quê Trời mới thật bình an
Người đã từng nói rõ ràng:
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình.
Vác lấy Thập giá theo Ta”
Thập giá chính là : Thiên Đàng
Bởi đường khổ nạn là đường : “vinh quang”
Vì ta có Chúa đồng hành
Có Người cùng khổ, có “Bạn Tình “ yêu thương
Có Người là Chúa Thiên Đường
Chính “Đường Thập giá” ta thường than van
Chính là chìa khóa : Thiên Đàng
Lộ trình duy nhất về nơi quê Trời
Thập giá nặng lắm “chẳng chơi ”
Nhưng, “sống từ bỏ” sẽ thời nhẹ tênh
Đường đời nặng gánh chênh vênh
Đường về Thiên Quốc nhẹ tênh vì tình
Tình GIÊSU, Tình muôn thuở !
Vì người không muốn sở hữu trần gian
Tình GIÊSU, Tình Thiên Đàng !
Nới đó duy nhất “đeo mang” ta về
Thiên Đàng “chính lộ” chẳng chê
Thập giá ta vác sẽ về Nước Cha
Nước Cha thật là bao la !
Chính là: “ Tình Chúa ” đậm đà chẳng sai ./.

31/08/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …