Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / Thơ : Kỷ Niệm Lần III Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima 1917-2017, Khiêm Nhường Noi Gương Đức Mẹ

Thơ : Kỷ Niệm Lần III Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima 1917-2017, Khiêm Nhường Noi Gương Đức Mẹ

ducmefatima1Lần thứ ba Mẹ hiện đến
Lòng triều mến xin vâng nghe
Kinh Mân Côi Mẹ nhắc nhớ
Xin hãy nhớ và siêng năng
Lần Hạt nhiều, đừng xao lãng
Lòng từ ái Mẹ sẽ cứu
Cho thế giới khỏi diệt vong
Hãy khiêm nhường và ăn năn
Như Mẹ dạy, chính điều ấy
Thật tuyệt vời !
Vì Chúa Trời hằng thương đoái
Hãy chạy tới bên Mẹ hiền
Vững trung kiên, chẳng sợ khốn
Lòng khiêm tốn như Mẹ hiền
Chúa hằng đoái kẻ thấp hèn
Hãy vững tin đừng sợ hãi
Xin Mẹ cứu khỏi hiểm nguy
Ngay tức thì hãy lần chuỗi
Lần thứ ba Mẹ vẫn nhắc
Xin hãy nhớ “Lần hạt luôn”
Dù vui buồn, dù gian khó
Mẹ chẳng bỏ, kẻ chân thành
Mười ba tháng bảy ngày nầy
Lần thứ ba Mẹ hiện đến
Lòng kính mến, xin tôn kính
Chuỗi Mân Côi ./. Amen

13/07/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …