Trang chủ / VĂN THƠ - NGHỆ THUẬT / Thơ : Cuối Tháng Mân Côi

Thơ : Cuối Tháng Mân Côi

ducmemancoi5Mân Côi Tháng Mười toan khép lại
Đầy tình nhân ái bởi Mẹ hiền

Mân Côi chuỗi Thánh linh thiêng
Ban tràn ân dược tại miền trần gian
Kính mừng xướng đáp ca vang
Hồn con thanh thản, thiên đàng không xa

Kính mừng chúc ngợi Đức Bà
Là Mẹ Thiên Chúa, cũng là phàm nhân
Bao nhiêu gian khó thế trần
Sẽ tiêu tan hết , nếu lần Mân Côi

Cầu cùng Đức Mẹ Chúa Trời
Bao là ân sủng cho người trần gian
Thấm nhuần ân phúc chứa chan
Hồn con ngưỡng vọng thiên đàng phúc vinh

Phúc vinh, vinh phúc thiên đình
Chính là suối mát ân tình Trời cao
Mân Côi chuỗi Thánh Trời cao
Siêng năng lần hạt đẹp sao ơn Trời !
Tháng Mười cuối tháng , tháng trôi
Hồn con ngưỡng vọng Mân Côi đời đời !
Dù cho vận thế đổi dời
Mân Côi ghi tạc về nơi Thiên Đình

Mẹ hiền sẽ đón tươi xinh
Mân Côi đích thực “Bậc thang Nước Trời”./. Amen

Cuối tháng Mân côi 2017
P.Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tn

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều …