Trang chủ / THÔNG BÁO / Thiệp Mời – Thánh Lễ Tạ Ơn, Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt tại Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm Sài Gòn

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

1

Thiệp Mời : Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Ân Vĩnh Khấn