Trang chủ / HẠT GIỐNG LỜI CHÚA / SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 533, CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A, CHÚA THĂNG THIÊN 28/05/2017

SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 533, CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A, CHÚA THĂNG THIÊN 28/05/2017

cn7psb“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105).
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Đó là lời Chúa.

hglc533cn7psa_

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

3tnb

SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 568, CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – B, 21/01/2018

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con …