Trang chủ / HẠT GIỐNG LỜI CHÚA / SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 484, Chúa Nhật XII Thường Niên – C, 19.06.2016

SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 484, Chúa Nhật XII Thường Niên – C, 19.06.2016

cacconbaothaylaaiTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 18 – 24)
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Người lại phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Đó là lời Chúa.

hglc484cn12tnc

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

3tnb

SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 568, CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – B, 21/01/2018

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con …