Trang chủ / SUY NIỆM - CHIA SẺ / SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH (B) 2017 LỄ ĐÊM (Lc 2, 1- 14) TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI !

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH (B) 2017 LỄ ĐÊM (Lc 2, 1- 14) TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI !

mungchuagiangsinh8Thưa quý vị, thưa các bạn, Đêm Giáng Sinh là một Đêm hồng phúc, đêm mà dường như mọi tạo vật sững sờ, ngóng trông, chiêm ngưỡng một kỳ quang, một kỳ quang của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Đó là “ Cứu Thế Giáng Sinh” như lời tiên tri Isaia đã tiên báo từ ngàn xưa : “ Kìa có một con trẻ sinh ra vì chúng ta, trẻ sinh cho ta đấy!” (Is 9, 6)
Vâng, từ ngàn xưa, Đấng Cứu Thế được loan báo sẽ Giáng Sinh vì nhân thế, vì dân đang sống trong tối tăm, được thấy ánh thiều quang xuất hiện. Như vậy, cảnh hồng phúc ấy khác nào một sự nô lệ được cứu thoát, một cảnh sống lưu đày được trở lại cố hương, một cơn nước biển đỏ nhấn chìm quân Ai-cập để giải thoát dân Israel, một màn đêm bao phủ được kéo xuống.
Nhưng, hôm nay đây, Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy hoàn cảnh Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế như thế nào !?
Tin Mừng theo thánh Luca ( Lc 2, 1-14) : Đức Giêsu Giáng Sinh và những người chăn chiên đến viếng thăm. Theo đó, Tin Mừng hôm nay có thể có hai phần chính :
• Phần thứ nhất : Hoàn cảnh Giáng Sinh
Từ câu 1 đến câu 7, chúng ta thấy hoàn cảnh ra đời của Đấng Cứu Thế là như thế đó. Trong một bối cảnh ”dầu sôi, lửa bỏng”, hoàn cảnh chính trị đang kiểm soát người dân, ai nấy phải về quê quán để khai sinh, vì đây là cuộc kiểm tra đầu tiên . Nhìn chung, một vị Vua Trời Đất mà ra đời như thế thì thật là quá” bi đát”, nhưng chính là để ứng nghiệm lời tiên tri đã loan báo từ ngàn xưa là : “Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh trong thành vua Đavit”. Từ đó, chúng ta thấy Đấng Cứu Thế giáng sinh trong thời gian và không gian nhất định, có niên lịch chính xác, cụ thể.
Để chu toàn bổn phận công dân, thánh Giuse cùng Đức Maria cũng trở về quê quán, từ thành Nazaret, miền Galile lên thành Bê-lem , miền Giu-đê , là thành Vua Đa-vít. Vì thánh Giuse thuộc hoàng tộc Đa-vít. Như vậy, Đấng Cứu Thế giáng sinh tại thành Bê-lem, miền Giu-đê, vì Bê-lem là thành Vua Đa-vit.
Như vậy, chúng ta thấy hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đấng Cứu Thế ứng nghiệm với Lời Thánh Kinh, nhưng nhìn chung thật là một hoàn cảnh quá “ bi đát”, vì hai ông bà không tìm được chổ trọ, lúc ấy Đức Maria đã có thai bởi phép Chúa Thánh Thần qua Mầu Nhiệm Truyền Tin. Thì đến ngày “ mãn nguyệt khai hoa”. “ Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chổ trong nhà trọ” ( c 7)
Theo đó, người ta nói Lễ Giáng Sinh là Lễ của “gia đình”, nhưng Vị Chúa Tể Trời Đất, ra đời để cứu nhận độ thế, nhưng không được sinh ra trong vàng, điện ngọc, mà chọn sinh ra trong máng cỏ, nơi súc vật ăn nghĩ. Tại sao, Chúa Giêsu không sinh ra làm con của vị vua trần thế đương thời, mà chọn sinh ra nơi một người Mẹ nghèo, và một dưỡng phụ không có gia sản. Nhưng, có ai trên trần thế nầy được sinh ra như Đấng Cứu Thế không ?
Như vậy, Thiên Chúa đã gạt bỏ, đã loại trừ những gì mà thế gian cho là “hạnh phúc”, để dạy cho nhân thế một gương tự hạ cao cả đó là “sự vâng lời”, hành trình cứu độ của Đức Kitô mặc lấy sự khiêm hạ tột cùng của kiếp người. Như vậy, Thiên Chúa đã đồng hóa với người nghèo rốt cùng trong xã hội, một sự đồng hóa cao cả, để nâng dậy tất cả những ai bất hạnh, hèn kém.
Thiên Chúa luôn cứu vớt người bất hạnh, yêu thương kẻ bần cùng, phải chăng là bước nền tảng của ơn Cứu Độ, Thiên Chúa từ bò, lột bỏ tất cả trên chính sự nhập thể và nhập thế của Người. Thiên Chúa từ bỏ để không còn gì để từ bỏ nữa. Phải chăng trước khi “chịu treo lên” Thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang của trần thế.
Thiên Chúa không đề cao sự nghèo, nhưng Thiên Chúa nghiêng mình cứu vớt người nghèo, đồng hóa với kẻ nghèo, để tất cả những ai bước theo Người không thể có tư tưởng nào khác hơn Thầy Chí Thánh Giêsu. Nghèo ở đây có nghĩa là không đặt ngang của cải trần thế với Ân Sủng Nước Trời. Điều đó có nghĩa là : sự hư vô và sự bền vững, sự hữu hạn và sự vĩnh hằng, sự tự nhiên và vô biên. Sự siêu nhiên và trần tục.
Vì thế, Thiên Chúa đã mặc khải cho những người bé mọn, đó là những người chăn chiên.
• Phần Thứ hai : Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Giáng Sinh cho những người bé mọn.
Chúng ta thấy hoàn cảnh và điều kiện Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế thật đơn sơ, hèn hạ, nếu không muốn nói là “bi đát”. Nhưng, thật phù hợp, vì Người không biểu lộ cho bậc vương giả, phú quý, sang giàu , quyền tước, mà Người biểu lộ cho các mục đồng là những người nghèo khó, chăn thuê súc vật, hoặc có khi chủ của những đàn gia súc. Họ thức đêm canh giữ gia súc ngoài đồng. Và kìa sứ thần hiện đến với họ, một hiện tượng hiếm có, mộ sự kiện lạ lùng , hy hữu, hào quang chiếu tỏa sáng ngời, khiến họ hãi hùng kinh khiếp. Nhưng, sứ thần bảo họ : “ Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit, Người là Đấng Kitô , Đức Chúa. Anh em cứ dấu nầy mà nhận ra Người : Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã , nằm trong máng cỏ.” ( Lc 2, 10 -12)
Như vậy, Thiên Chúa đã Giáng Sinh, tự hạ để làm Người, món quà vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho con người là chính một Ngôi Vị Thiên Chúa đã hạ cố xuống trần. Nhân thế luôn mong chờ một kỳ công xuất hiện, thì này đây, Đêm nay , Đêm Cực Thánh nầy, Thiên Chúa đã từ bỏ Ngai Trời tối cao để mặc lấy nhân tính để ở cùng nhân loại.Theo đó, Thiên Chúa ra đời vì nhân loại nhưng ưu tiên cho người nghèo, nghèo vật chất, nhưng phải giàu tâm hồn, nghĩa là người nghèo đó phải có tâm hồn đơn sơ, thuần khiết hiền hậu, chấp nhận nghèo vì của cải vật chất, nhưng tâm hồn cao thượng, biết từ bỏ như Đấng Cứu Thế, vâng, chính là những “tâm hồn mục đồng”, Đấng Cứu Thế vì người nghèo, có nghĩa là người đã từ bỏ trước. Người đã từ Trời xuống thế. Nên không còn gì để có thể cao hơn nữa.
Bài Đọc II, thánh Phao-lô cho chúng ta biết ( Tt 2, 11 -14) :” Ân sủng của Thiên Chúa đem ơn Cứu Độ đến cho mọi người là ân sủng dạy chúng ta phải từ bỏ tất cả đam mê, dục vọng.”
Theo đó, Mầu Nhiệm Giáng Sinh là Mầu Nhiệm từ bỏ mọi vinh quang giả trá, để mặc lấy chính Thiên Chúa mà thôi.
Lời nguyện Lễ Giáng Sinh
Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa: xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con . Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời./.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ trời xuống thế trong cung lòng vẹn sạch Đức Nữ Đồng Trinh, đã sinh ra nơi hang đá Bê-lem, là nơi thấp hèn , để dạy cho nhân thế sự khiêm nhường cao cả. Xin cho chúng con trong Đêm Cực Thánh nầy biết nhận ra và tường tận chân lý Giáng Sinh nơi Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất mà noi theo ./. Amen
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb1

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B, TIẾNG GỌI (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

Một gia đình sống giữa đồng không mông quạnh. Vào một đêm người trong nhà …