Trang chủ / SUY NIỆM - CHIA SẺ / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (B) 2018 (Mc 1, 29 -39) NHỮNG SỨ VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (B) 2018 (Mc 1, 29 -39) NHỮNG SỨ VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU

4.1.2018aThưa quý vị, thưa các bạn, Tin Mừng theo thánh Marco là Tin Mừng ngắn nhất, ngài chỉ ghi lại điều tóm lược cuộc đời Cứu Thế của Chúa Giêsu, tuy nhiên, ngắn gọn nhưng thật đầy đủ và trùng khớp một cách sát sao theo Tin Mừng nhất lãm.
Trang đầu tiên của Tin Mừng theo thánh Marco ghi : PHẦN DẪN NHẬP “ DỌN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU :, thật ngắn gọn, chỉ có ba sự kiện quan trong : đó là:
• Gioan Tiền Hô rao giảng.
• Chúa Giêsu. chịu phép rửa.
• Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
Vậy, đâu là điểm quan trọng theo Tin Mừng thánh Marco, thưa đó là : thánh nhân chú trọng đến sự uy quyền của Đức Giêsu, chỉ nêu bật quyền năng của Người trong sứ vụ Cứu Thế. Tuy nhiên, về phần thứ III : “MẦU NHIỆM LÀM NGƯỜI “ của Đức Giêsu, tức Mầu Nhiệm Khổ Nạn thì vẫn được ghi rõ ràng, phần Nhân Tính của Chúa Giêsu.
Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật V TN theo thánh Marco ( Mc 1, 29 -39) thuộc về phần II : “MẦU NHIỆM CỨU THẾ “ tức là Mầu Nhiệm Đấng Kitô, cho chúng ta thấy là Phần Tin Mừng quan trọng theo đặc tính Marco.
Vâng, mở đầu phần chia sẻ Tin Mừng hôm nay hơi dông dài một chút, vì , đắc tính Tin Mừng thánh Marco là như vậy, để chúng ta dễ nắm bắt. Tin Mừng hôm nay tiếp theo phần của tuần trước , nói lên “ uy quyền “ của Chúa Giêsu, vậy hôm nay là phần chia sẻ triển khai Lời Chúa tuần trước.
Đoan Tin Mừng hôm nay cũng có ba phần :
• Thứ nhất : Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho nhạc mẫu thánh Phê-rô.
• Thứ hai : Dân chúng tuôn đến xin Chúa chữa bệnh và trừ quỷ.
• Thứ ba : Chúa Giêsu tìm nơi vắng để cầu nguyện và tuyên bố sứ vụ Rao Giảng Tin Mừng là chính.
Sau khi ra hội đường Caphacnaum, nghĩa là địa chỉ vẫn còn ở thành Caphacnaum, Chúa Giêsu cùng bốn môn đệ đầu tiên đến thăm nhà ông Simon và Anrê là hai môn đệ đầu tiên, đến nơi thì thấy nhạc mẫu ông Simon đang sốt nằm liệt giường, Người tiến lại cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, lập tức cơn sốt biến ngay, và bà đứng dậy tiếp đãi các ngài.
Như vậy, chúng ta đã biết uy quyền nơi Chúa Giêsu là như vậy, nơi Người phát ra quyền năng từ Thiên Chúa là quyền năng đứng trên tất cả mọi quyền siêu nhiên. Vì vậy, Người thống trị mọi tà quyền trên nhân loại.
Chúng ta thấy , điều nầy minh chứng Người đến thế gian để cứu chữa thế gian, đến độ sau cùng Hiến Mạng để cứu chuộc thế gian. Vì, thế gian do Người mà có, nên Người phải yêu thương thế gian. Như chúng ta biết “ yêu thương thế gian “ thì khác với “ thuộc về thế gian”.
Ba phần thuộc Đoan Tin Mừng hôm nay thật quan trọng là như vậy. Nếu , Chúa Giêsu chỉ dùng phần Nhân Tính không thôi, thì không thể xua đuổi thế lực tà thần, còn nếu Người dùng phần Thần Tính không thôi thì không thể nhìn thấy Dung Nhan hữu hình của Người, không thể thấy Người đi, cũng như không thể nhìn thấy những hoạt động sứ vụ hữu hình của Người được. Vì vậy, để chu toàn sứ vụ hữu hình, mặc nhiên , Người phải dùng Nhân Tính .
Vì thế, sau khi chiều tối, dân chúng đã tuôn đến với Người, xin Người chữa lành tật bệnh phần xác và phần hồn bị ma quỷ trói buộc. Như vậy, sứ vụ Cứu Thế của Chúa Giêsu biểu hiện ra nơi thế gian trước khi Người hiến mình chịu nạn, chịu chết.
Dân chúng chỉ nhìn thấy phần Nhân Tính của Chúa Giêsu, nên khi không còn có lợi cho họ về mặt hữu hình, hoặc những người có quyền thế trần gian sợ mất đi quyền lợi hữu hình của họ, lập tức họ điên cuồng và hét lên : “ Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi…”. Vâng, trần gian là thế ! trần thế là vậy !
Nhưng, Chúa Giếsu đến trần gian không vì lợi lộc trần thế, hay vì bã vinh hoa của thế nhân, hoặc để được nhân thế tôn vinh kiểu” được làm vua , thua làm giặc”, mà là vì sứ vụ Nước Trời. vì teh61 phần thừ ba , Người đã lánh ra nơi vắng vẻ đền CẦU NGUYỆN , cầu nguyện đế kết hợp với Thần Tính của Người là Thiên Chúa Cha và Thánh thần của Người.
Cầu nguyện thể hiện nơi chúa Giêsu sự tôn thờ tuyệt đối Thiên Chúa là Cha duy nhất, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Cầu nguyện nơi Chúa Giêsu cho thấy bản tính Thiên Chúa là sự kết hợp viên mãn , trọn vẹn trong tình thương , tức sự sống đời đời. Cầu nguyên nơi Chúa GIÊSU cho thấy không thể thiếu Thần Khí Thiên Chúa, Đấng làm cho sự sống muôn loài phát sinh và duy trì.
Vì thế, Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện khi thi hành sứ vụ Thiên Sai của Người.
Sứ vụ Thiên Sai chính là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Lời Chúa quan trọng ngang với ơn Cứu Độ, bởi vì, ơn Cứu Độ minh chứng Lời rao giảng.. Lời Rao giảng minh chứng tình thương của Thiên Chúa, bởi vì, nếu thế gian không có Lời Chúa như bầu trời không có ánh sáng, biển không có muối, tức sự chết bao phủ. Lời Chúa tiêu diệt và xua tan mọi thứ sự dữ dẫn đến diệt vong.nói tắt một lời, nếu không có Lời Chúa thế gian không còn sự sống.
Như phần hữu hình của Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật thân xác và quỷ ám thế nào, thì phần Thần Tính nơi Người phát ra Lời chân lý để nuôi sống nhân thế như vậy.
Thánh Vịnh 146 câu 3, 4, 5, 6 cho chúng ta thấy Thiên Chúa nâng đỡ kẻ hiền đức : “ … Tinh tú định số mục, mỗi vì gọi tên riêng.. Chúa Trời quyền lực khôn cùng, khôn ngoan thượng trí lạ lùng vô biên Thiên Chúa nâng đỡ người hiền, kẻ dữ Ngài hạ đất đen muôn đời”
Lạy Chúa Giêsu, Đấng chi công, xin cho con người nhân thế nhận ra Thiên Chúa nhờ Lời rao giảng của Người truyền cho các môn đệ, và ngày nay xin cho chúng con noi theo hầu Lời Hằng Sống luôn chiếu sáng thế gian , vì đó là sự sống thật của thế nhân , và thế gian ./. Amen
P. Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

18.1.2018b

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. B

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15 MỤC …