Trang chủ / SUY NIỆM - CHIA SẺ / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 TN (A) (Mt 16, 13-20) “THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 TN (A) (Mt 16, 13-20) “THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”

27.8.2017aVâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Phêrô quả là “mau miệng”, câu nói để đời của ngài là câu “tuyên xưng” Chúa Giêsu là “ĐẤNG KITô – CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG “.
Rõ ràng câu nầy là câu “tuyên xưng đức tin“ của Phê-rô, tuyên xưng Thầy mình, quá hay, quá chính xác , ( chính xác thì không thể quá được), có nghĩa là chính xác 101%, phải không ạ ( cười).
Vâng, quả thật ,thưa quý vị, nếu ngày nay, và mãi mãi về sau ,bất cứ ai tuyên xưng câu nầy vào Chúa Giêsu, thì người đó chắc chắn sẽ nhận được ơn Cứu Độ, bởi vì đúng như vậy. Vâng, chính Chúa Giêsu xác nhận điều đó. Bởi vì, không ai trừ Chúa Cha đã mạc khải điều ấy cho thánh Phê-rô. Bản thân Phê-rô không thể biết được, bởi vì Chính Chúa Giêsu chưa tiết lộ, chưa bày tỏ cho bất cứ ai, thì tại sao Phê-rô biết. Nếu nói như kiểu ngày nay, thì Phê-rô quả là ”thánh sống”. Vâng, quả thật “thánh” là nhận biết điều Thiên Chúa mặc khải và dám tuyên xưng dám sống điều ấy cách trọn vẹn.
Rõ ràng , chính Chúa Giêsu nói : “ Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì chẳng phải phàm nhân nào mạc khải cho anh biết điều đó, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” ( c 17) .
Như vậy, dựa vào Lời Chúa Giêsu, chúng ta biết được chính Chúa Cha là Đấng “chọn “ Phê-rô và Chúa Giêsu là Người thi hành đặt để cho Phê-rô. Nên Người nói tiếp :” Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : Anh là Phê-rô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” ( c 18)
Bối cảnh Tin Mừng :
• Chúa Giêsu đến địa hạt cận thành Xê-za-rê Phi-líp-phê. ( c 13)
Thành Xê-za-rê Phi-líp-phê nằm ở đầu nguồn sông Gióc-đanh, ở phía đông, đối diện với miền Canaan , sông Gióc-đanh bắt nguồn từ núi Hermon, chạy dài đến Biển Chết là 251 Km, biển Chết là biển cùng, chảy từ biển Đỏ của Ai-Cập phía Nam vào Nước Israel và Jordan nẳm kẹt tại đó, nên được gọi là Biển Chết. Biển chết có đặc tính như một phép lạ hiện hiện duy nhất trên thế giới là rớt xuống không bơi vẫn không chìm. Ngày nay, ai có dịp đi du lịch Thánh Địa sẽ tận hưởng điều đó.
Như vậy, có thể nói, từ miền Canaan, Chúa Giêsu băng qua sông Gióoc-đanh để đến vùng kế cận thành Xê-za-rê Phi-líp-phê, vùng truyền giáo cực Bắc của Israel, đầu nguồn sông Giôc-đanh, sông Gióoc-đanh là sông chạy dọc đất nước Israel, nếu tính đến cực Nam của Israel, băng qua Giêrusalem, đến vịnh Agapa thì dài 321 Km, là con sông chia cắt giữa Israel và Vương Quốc Jordan. Vì vậy có bờ Tây Sông Gioc-đanh, nằm trọn bên Nước Dothai, vì Israel gồm có dân Dothai và Ả-Rập . Như vậy, Chúa Giêsu đang ở vùng dân ngoại để truyền giảng Tin Mừng. Qua Lời rao giảng đầy uy quyền và đầy thán phục, dân chúng tại đây xôn xao, bàn tán , tưởng là một trong ba vị ngôn sứ nổi tiếng trong Cựu Ứơc, Gioan Tẩy Gỉa là gạch nối giữa Cựu và Tân , vừa của Cựu Ứơc và Tân Ứơc.
• Thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu (c 16)
.Đức Tin là một ân ban vô điều kiện đến từ tình thương của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thấu suốt mọi tâm can con người. Vì vậy, đức tin phải có hai yếu tố chính là: Thiên Chúa mặc khải và con người đáp trả. Trường hợp thánh Phê-rô là một trường hợp cụ thể, chính Chúa Cha đã mạc khải cho Phê-rô biết về Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô. Và Phê-rô đã thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa qua Đức Kitô.
• Chúa Giêsu đã mặc khải điều mà Phê-rô tuyên xưng ( c 17)
Chúng ta biết được điều nêu trên là nhờ vào sự mạc khải của Chúa Giêsu, Người nói với Phê-rô: “Không phải phàm nhân mạc khải cho anh, mà Cha Thầy, Đấng ngự trên trời đã mạc khải cho anh biết điều đó “
• Chúa Giêsu đặt tên cho Phê-rô , nghĩa là : Tảng Đá. ( c 18)
Phàm nhân là tro bụi, nhưng kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa được xây dựng trên Đá Tảng. Một sự so sánh mầu nhiệm mà chính Chúa Giêsu thiết lập cho chúng ta thấy Hội Thánh Công giáo là một “Đường lối” Cứu Độ nhân loại không thể bị một áp lực trần thế nào phá nổi. Vì, không một phàm nhân nào là “ĐÁ” trừ Phê-rô. Điều nầy tưởng như đơn giản , nhưng quả thật nhiệm mầu, vì không phải ngẫu nhiên, mà Chúa Giêsu thiết lập như vậy, nhưng điều nầy đã có từ trước muôn thuở và tồn tại muôn đời. Thiên Chúa đã muốn thiết lập ơn Cứu Độ từ Cựu Ứơc, khi dân tộc Dothai bị ngược đãi, làm nô lệ Thiên Chúa đã dùng Moisen dẫn dắt dân của Ngài, bốn mươi năm trong samac, đến khi thiếu nước uống, Thiên Chúa đã sai Môisen dùng gậy đâp vào “Tảng Đá” để có nước vọt ra cho dân uống.
Khí Đấng Cứu Thế đến, Người vừa là Thiên Chúa vừa là Môisen, chính Tảng Đá Phê-rô là nền tảng Hội Thánh hữu hình, là ơn Cứu Độ viên mãn từ Thiên Chúa. Vì vậy, Hội Thánh Công giáo không phải là một tổ chức trần thế, chúa Giêsu đã tiên liệu trước, dù satan có lấn át cũng không thắng nổi. Thánh Phê-rô là vị giáo hoàng đầu tiên, là người bước theo Đức Kitô cách trung thành cho đến vị giáo hoàng sau cùng cũng vậy, là những “con người”, nhưng là chính những “Tảng Đá”, mà Chúa Giêsu đã thiết lập.
• Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh Công giáo trên Phê-rô. ( c 19)
Ngoài Hội Thánh Công giáo không có Đức Giáo Hoàng, điều nầy không một phàm nhân nào “bóp méo” được, rõ ràng là một mặc khải hiển nhiên đến từ Thiên Chúa.
“ Thầy trao cho anh : Chìa khóa Nước Trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, thì trên Trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, thì trên Trời cũng tháo cởi như vậy .” ( c 19)
Vâng, không ai có quyền phán như vậy, trừ Đấng thiết lập. Và , Đấng thiết lập chính là Thiên Chúa. Khi truyền cho Phê-rô là “Đá “, Chúa Giêsu đã muốn mạc khải cho muôn thế hệ biết “lòng tin “ phải như đá, trung thánh như ĐÁ, vững bền như ĐÁ, kiên trung như ĐÁ , rồi chính từ ĐÁ, có nghĩa là từ Đức Tin son sắt, kiên trung như ĐÁ, sẽ vọt ra ơn CỨU ĐỘ như tảng đá Cựu Ứơc.
Câu cuối cùng, “Người cấm ngặt không cho ai được tiết lộ Người là Đấng Kitô ”, bởi vì mầu nhiệm Thập giá chưa được thực thi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, lời tuyên xưng duy nhất ấy đem lại cho chúng con ơn Cứu Độ, xin thương ban cho mọi nhân thế nhận ra và tôn thờ Chúa như thánh Phê-rô, hầu họ đáng hưởng nhờ ơn Cứu Độ bởi Chúa./. Amen
P.Trần Đình Phan Tiến

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb1

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B, TIẾNG GỌI (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

Một gia đình sống giữa đồng không mông quạnh. Vào một đêm người trong nhà …