Tin Mới

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT PHỤC SINH A, Gioan 20, 1-9

16.04.2017aaa

TIN MỪNG 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật Phục Sinh, A, (Ga 20:1-9)

16.04.2017cc

PHỤC SINH. Ngay từ sáng sớm đầu tuần, Ma-ry cất bước, tới gần mồ chôn. Thọat nhìn tảng đá cửa môn, Lăn ra nằm cạnh, hết hồn thất kinh. Chạy về loan báo sự tình, Phê-rô chạy đến, tình hình ra sao? Gio-an tới trước bước vào, Cúi mình trông …

đọc tiếp »