Tin Mới

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thứ Năm Tuần 12 TN2

23.06cntn12

Thứ Năm Tuần 12 TN2 Bài đọc: 2 Kgs 24:8-17; Mt 7:21-29. 1/ Bài đọc I: 8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm …

đọc tiếp »

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thứ Tư Tuần 12 TN2

22.06cntn12

Thứ Tư Tuần 12 TN2, Năm Chẵn Bài đọc: 2 Kgs 22:8-13; 23:1-3; Mt 7:15-20. 1/ Bài đọc I: 8 Thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: “Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà ĐỨC CHÚA.” Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. 9 Ký lục Sa-phan …

đọc tiếp »