Tin Mới

Tôn Vinh Ba Ngôi Tình Yêu (Lễ Chúa Ba Ngôi)

chuabangoi16

Nhân danh Tình Yêu – Chúa Ba Ngôi, con bước vào đời, giữa bao hiểm nguy, sống cho Tình Yêu, đến với mọi người. Giới thiệu về Cha, quá yêu trần gian, nhân loại tội lỗi. hiến dâng Con Một, giáng trần, giá máu hy sinh. Mê say phù vinh, …

đọc tiếp »

Huyền Nhiệm Tình Yêu (Lễ Chúa Ba Ngôi – C)

chuabangoi14

Từ muôn đời Chúa tạo dựng nên con, gọi tên con khi hoài thai trong lòng mẹ. Đưa con vào đời, khúc tình ca ru nhẹ, thánh hóa con nên ngôn sứ của Người (Gr 1, 5) Giữa đất trời, tình bay bổng chơi vơi, ham mê trần thế, con …

đọc tiếp »