Tin Mới

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

cn16tnc1

Jos. Vinc. Ngọc Biển THỨ HAI PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN (Mt 12, 38-42) Người Việt Nam chúng ta thường có câu: “Bụt chùa nhà không thiêng”. Câu nói đó hàm ý rằng: những người ở gần và sống bên cạnh chúng ta, dù họ có tốt và …

đọc tiếp »