Tin Mới

Lễ Mình Máu Thánh Chúa ”Ăn Gì Để Sống”

minhthanhchua2

Cuộc sống quanh ta mỗi ngày càng khó sống. Khó sống không phải thiếu ăn. Khó sống là vì ăn gì cũng chết. Ngày xưa không có cơm ăn thì đói lả rồi chết dần. Ngày nay ăn gì cũng bị đầu độc để rồi chết dần mòn. Nếu nhìn …

đọc tiếp »

Tôn Vinh Ba Ngôi Tình Yêu (Lễ Chúa Ba Ngôi)

chuabangoi16

Nhân danh Tình Yêu – Chúa Ba Ngôi, con bước vào đời, giữa bao hiểm nguy, sống cho Tình Yêu, đến với mọi người. Giới thiệu về Cha, quá yêu trần gian, nhân loại tội lỗi. hiến dâng Con Một, giáng trần, giá máu hy sinh. Mê say phù vinh, …

đọc tiếp »