Tin Mới

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH LÚC GIAO THỪA

chuaxuan

1. KHAI MẠC GIỜ KINH: Gần tới giờ Giao Thừa, mọi người trong gia đình áo quần tề chỉnh cùng nhau đứng trước bàn thờ. Khi nghe chuông nhà thờ báo hiệu giờ Giao Thừa, Gia trưởng (hoặc người Chủ Sự) sẽ đại diện cho gia đình đốt ba cây …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CN VI THƯỜNG NIÊN B (Lv 13,1-2.45-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45) XIN ƠN CHỮA LÀNH BỆNH CÙI THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN

11.2.2018d

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 1,40-45. (40) Có người bị phong hủi đến gặp Người. Anh ta quì xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. (41) Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi …

đọc tiếp »

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN. B

11.2.2018b

THỨ HAI CẦN CÓ ĐỨC TIN ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG (Mc 8,11-13) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Chúng ta thấy trong Tin Mừng, gần như đã trở thành quy luật để Đức Giêsu thi hành phép lạ, đó là đức tin và lòng mến. Nếu không có …

đọc tiếp »