Tin Mới

Thơ : Con Là Hạt Bụi!

hatbui

Con là “hạt bụi” Chúa ơi ! Xin Ngài đừng phủi trên đôi chân Ngài Con là “hạt bụi” chẳng sai Dính nơi chân ghế, bàn quỳ vậy thôi Con là” hạt bụi” đáng chi Được dính nơi chổ Chúa đi là mừng Con là “ hạt bụi “dính nơi …

đọc tiếp »