Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT X MÙA TN C, (1 V 17,17-24 ; Gl 1,11-19 ; Lc 7,11-17) “NÀY NGƯỜI THANH NIÊN, TA BẢO ANH: HÃY TRỖI DẬY”

cnx

I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 7,11-17. (11) Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.(12) Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, …

đọc tiếp »

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

minhthanhchua5

Jos. Vinc. Ngọc Biển THỨ HAI CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC (Mt 5, 1-12) Xem lại CN 4 TN A, CN 6 TN C, Thứ Sáu tuần 23 TN, lễ Các Thánh 1/11. Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây, đủ mọi lứa tuổi, mọi …

đọc tiếp »

Lời Chúa Mỗi Ngày: Lễ Thánh Barnabas, Tông Đồ

barnabas

Lễ Thánh Barnabas, Tông Đồ. Bài đọc: Acts 11:21b-26, 13:1-3; Mt 10:7-13. 1/ Bài đọc I:21 Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi …

đọc tiếp »