Tin Mới

Thơ : Tôi Làm Thơ

caunguyen

Tôi làm thơ không phải để nổi danh Tôi làm thơ là để tôi cầu nguyện Tôi làm thơ như tâm hồn chiêm niệm Ngước nhìn lên chìm vào cõi không trung Đắm chìm sâu trong cõi vô hình Như tìm kiếm bạn “thân tình “duy nhất Tâm hồn cầu …

đọc tiếp »