Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C, (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20) LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ SỐNG CHỨNG NHÂN

14c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín …

đọc tiếp »

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

14

Jos. Vinc. Ngọc Biển THỨ HAI BÀN TAY CỦA NIỀM TIN VÀ QUYỀN NĂNG (Mt 9, 18-26) Xem lại CN 13 TN B và Thứ hai tuần 4 TN. Chúng ta vẫn thường nghe đến câu nói: “Con đường dài nhất là con đường từ miệng đến tay”. Thoạt nghe …

đọc tiếp »