Tin Mới

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

minhthanhchua5

Jos. Vinc. Ngọc Biển THỨ HAI YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ (Mc 12,1-12) Vào thời Đức Giêsu, Dân Dothái đang bị đô hộ bởi đế quốc Lamã. Đất đai được chia thành nhiều vùng khác nhau. Chủ nhân của những vùng đất rộng lớn này chính là những người ngoại …

đọc tiếp »

Lễ Mình Máu Thánh Chúa ”Ăn Gì Để Sống”

minhthanhchua2

Cuộc sống quanh ta mỗi ngày càng khó sống. Khó sống không phải thiếu ăn. Khó sống là vì ăn gì cũng chết. Ngày xưa không có cơm ăn thì đói lả rồi chết dần. Ngày nay ăn gì cũng bị đầu độc để rồi chết dần mòn. Nếu nhìn …

đọc tiếp »