Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, ĐÊM VỌNG PHỤC SINH A, SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH, (St 1,1.26-31a ; Xh 14,15-15,1a ; Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mt 28,1-10)

16.04.2017b

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 28,1-10 (1) Sau ngày sa-bát, khi ngày Thứ Nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. (2) Và kìa, đất rung chuyển dữ dội, Thiên thần Chúa từ trời xuống, đến …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật Lễ Lá – A

lelaa

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. A (Mt. 21:1-11) CHÚC TỤNG. Thầy trò đến núi Cây Dầu, Giê-ru-sa-lem, đối đầu công khai. Sai hai môn đệ hôm mai, Đến làng trước mặt, quản cai hỏi nhờ. Thầy cần lừa mẹ bây giờ, Dùng xong gởi trả, cậy nhờ tựa nương. Lời xưa …

đọc tiếp »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A

lela

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 MỤC LỤC 1. Đau khổ của Đức Kitô 2 2. Lễ lá – Mt 21,1-11. 4 3. Con đường Chúa đi – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6 4. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 9 5. …

đọc tiếp »